Artykuły Prasowe
PUBLIKACJE PRASOWE
Publikacje indywidualnych projektów domów jednorodzinnych w czasopiśmie "Top Dom" Nr 3 lipiec-sierpień 2000r:
Publikacja projektu domu jednorodzinnego dla lekarza - ARCHDOM "Dom lekarza"
Publikacja projektu domu jednorodzinnego z drzewem w podwórzu - ARCHDOM "Dom z drzewem w podwórzu"
Publikacja projektu "Na trzech prostokątach" w czasopiśmie "Ładny Dom" Nr 7 lipiec 2003r.
Publikacja projektu domu jednorodzinnego - Na trzech prostokątach - ARCHDOM "Na trzech prostokątach"
Publikacja projektu "Rodzinne prostopadłościany" w czasopiśmie "Ładny Dom" Nr 8 sierpień 2003r.
Publikacja projektu domu jednorodzinnego - Rodzinne prostopadłościany - ARCHDOM "Rodzinne prostopadłościany"
Publikacja projektu "GRAB"- wersja pierwotna w czasopiśmie "Ładny Dom" lipiec 2005r.
Publikacja projektu domu jednorodzinnego - GRAB  "Koniecznie piętrowy"
Publikacja projektu "CEDR" w czasopiśmie "Ładny Dom" sierpień 2005r.
Publikacja projektu domu jednorodzinnego - CEDR  "Maksymalne minimum"
Publikacja projektu "CYPRYSIK" w czasopiśmie "Ładny Dom"  marzec 2009r.
"Dom z pokojem na wszelki wypadek"
 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

 ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.