Informacje o Projektach
CO ZAWIERA PROJEKT GOTOWY:
Projekt architektoniczny zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Widoki elewacji
 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji
 4. Rzut fundamentów
 5. Rzut dachu
 6. Przekroje
 7. Zestawienie stolarki
Projekt konstrukcyjny zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Obliczenia statyczne
 3. Rzut fundamentów wraz z rysunkami detali konstrukcyjnych
 4. Rzut stropu nad przyziemiem
 5. Zestawienie elementów konstrukcyjnych
 6. Rzut więźby dachowej wraz z zestawieniem drewna
 7. Detale konstrukcyjne i zestawienia materiałowe (zestawienie stali, drewna, itp.)
Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Rzuty instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody, kanalizacyjnej i gazowej
 3. Rozwinięcia instalacji
Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Rzuty instalacji elektrycznych - wewnętrznych
 3. Rzut instalacji odgromowej
 4. Elementy instalacji elektrycznych
Komplet dokumentacji projektowej składa się z czterech egzemplarzy.

Praktyczna teczka na projekt i dodatki GRATIS!
Teraz możesz zamówić dodatkowy egzemplarz projektu!  Zobacz więcej

Indywidualne Projekty Instalacji oraz Certyfikaty Energetyczne Zobacz więcej

DEFINICJA PROJEKTU GOTOWEGO:
"Projekt gotowy" jest to wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym itp. zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego w zakresie co najmniej projektu architektoniczno - budowlanego (w rozumieniu zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994r.), przeznaczone do wykorzystania przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych.
(Komunikat SARP Nr 11-12/95, str. 4-5).
"Projekt gotowy" dopiero po dokonaniu adaptacji do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia staje się wraz z planem zagospodarowania działki ważnym w procedurach urzędowych projektem budowlanym.($4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz.1133)). Zobacz również na Informację Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DPR/MK/I/023/1505/03 (W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego):
 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

 ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.