Zmiany w Projektach Gotowych

Na życzenie klienta wystawiamy zgodę na zmiany do projektu:
  • bezpłatnie wraz z dokumentacją projektową, jeśli zmiany zostały zgłoszone w trakcie składania zamówienia projektu;
  • po otrzymaniu dokumentacji projektowej bezpłatnie mailem w pliku pdf lub odpłatnie przesyłką listową (opłata zryczałtowana za koszt obsługi i wysyłki - 12,30 zł brutto, płatne w formie przedpłaty). 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

 ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.