Projektowa Charakterystyka Energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 29.04.2012 r.  do pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym należy złożyć projektową charakterystykę energetyczną. Charakterystyka energetyczna  to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Ostateczna wartość współczynnika zależy od wielu elementów charakteryzujących wyłącznie konkretną państwa działkę: lokalizacja w określonej strefie, osłonienie drzewami działki, wybrane przez Państwa materiały budowlane, zastosowany rodzaj instalacji, ustawienie w stosunku do stron świata. Do większości naszych projektów dodajemy bezpłatnie " projektową charakterystykę energetyczną ".
Projektowa charakterystyka energetyczna liczona do projektu typowego powinna zostać każdorazowo dostosowana do warunków lokalnych przez osobę adaptującą projekt!

Specjalna oferta !!!   Dla klientów którzy zakupią projekt bezpośrednio w Naszej Pracowni adaptacja projektowej charakterystyki energetycznej w atrakcyjnych cenach! *

Adaptacja projektowej charakterystyki energetycznej dla projektu typowego:
  • bez zmian - 123 zł brutto;
  • zmienionego przez klienta - 246 zł brutto
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Od 1 stycznia 2009 r. wprowadzone zostały zmiany w prawie budowlanym. Od tego dnia Inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Dokument ten nie jest wymagany na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę domu. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel. Oznacza to że po zakończeniu budowy należy zlecić uprawnionej do tego osobie wykonanie takiego świadectwa. Dokument ten określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Zawierać powinien podstawowe wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej budynku i zużycia energii , ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku oraz wskazówki dotyczące możliwości poprawy aktualnego poziomu jakości energetycznej. Świadectwo ważne jest 10 lat. Właściciel budynku ma obowiązek wykonania nowego świadectwa jeśli upłynął jego termin ważności, a także jeśli w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianom jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo sporządzane jest dla budynku juz wykonanego, ponieważ przedstawia stan istniejący.

Specjalna oferta !!!   Dla klientów którzy zakupią projekt bezpośrednio w Naszej Pracowni Świadectwo charakterystyki energetycznej w atrakcyjnych cenach! *


Świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektu typowego:
  • bez zmian - 246 zł brutto;
  • zmienionego przez klienta - 369 zł brutto
Zamów Adaptację lub Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Adaptację charakterystyki energetycznej można zamówić razem z projektem kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 515 947 858 lub drogą mailową poprzez adres: pracownia@archdom.pl .  

Adaptację charakterystyki energetycznej można również zamówić  w późniejszym terminie ( po otrzymaniu projektu domu) wówczas należy dodatkowo doliczyć koszty wysyłki w wysokości 12,30 brutto.

Świadectwo charakterystyki energetycznej można zamówić  w późniejszym terminie ( po wybudowaniu domu) wówczas należy dodatkowo doliczyć koszty wysyłki w wysokości 12,30 brutto


*  Oferta specjalna dotyczy tylko Klientów Indywidualnych, kupujących bezpośrednio w naszym biurze, przez naszą stronę internetową www.archdom.pl .

 
 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies
Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności

ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.