O Nas

Jako Pracownia Projektowa wykonujemy projekty wszystkich branż a dzięki wieloletniej współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi możemy zagwarantować wykonanie usług projektowych na najwyższym poziomie zapewniając inwestorowi bezproblemowe załatwienie wszystkich formalności związanych realizacją zamierzenia budowlanego.

W ramach naszej działalności wykonujemy:

 • Projekty budowlane wielobranżowe
 • Projekty wykonawcze
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Dokumentacje i formalności niezbędne przy rozbudowach, nadbudowach, przebudowach i zmianach sposobu użytkowania
 • Projekty koncepcyjne i schematy funkcjonalne
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Analizy działek budowlanych pod przyszłe inwestycje i chłonności terenu
 • Kosztorysy inwestorskie i specyfikacje wykonania i odbioru robót
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych i dendrologiczne
 • Opracowania graficzne i wizualizacje komputerowe oraz animacje 3D.

Na życzenie klienta możemy podjąć się załatwienia wszystkich formalności niezbędnych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji obiektu budowlanego zapewniając komfortowe przejście wszystkich etapów inwestycyjnych. Do czynności tych należą między innymi:

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Warunki dostępu do drogi publicznej
 • Mapa geodezyjna do celów projektowych
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej
 • Geotechniczne warunki posadowienia
 • W ramach adaptacji projektu gotowego wykonujemy: analizę działki pod kątem zgodności z planem miejscowym lub warunkami zabudowy, sprawdzenie projektu gotowego, wprowadzenie do projektu zmian zgodnie życzeniem inwestora, adaptację do warunków miejscowych, projekty przyłączy zgodnie z warunkami przyłączenia, projekt zagospodarowania terenu, adaptację projektów branżowych, sporządzenie informacji BIOZ, dodatkowe projekty instalacji wewnętrznych.

 

 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies
Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności

ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.