Co zawiera projekt

Co zawiera projekt gotowy:

Komplet dokumentacji projektowej składa się z  trzech egzemplarzy projektu architektonicznego – budowlanego i dwóch egzemplarzy projektu technicznego.

1. Projekt architektoniczno – budowlany zawiera:

 • Opis techniczny,
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji
 • Rzut fundamentów
 • Rzut dachu
 • Przekroje
 • Zestawienie stolarki
 • opisy przegród,
 • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką użytych materiałów,
 • analiza możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
 • analiza możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę w wyznaczonej strefie ogrzewanej;

2. Projekt techniczny zawiera:

Projekt architektoniczny:
 • opis techniczny
 • obliczenia statyczne
 • rzut fundamentów wraz z rysunkami detali konstrukcyjnych
 • rzut stropu nad przyziemiem
 • zestawienie elementów konstrukcyjnych
 • rzut więźby dachowej wraz z zestawieniem drewna
 • detale konstrukcyjne i zestawienia materiałowe (zestawienie stali, drewna, itp.)
Projekt konstrukcyjny:
 • opis techniczny
 • obliczenia statyczne
 • rzut fundamentów wraz z rysunkami detali konstrukcyjnych
 • rzut stropu nad przyziemiem
 • zestawienie elementów konstrukcyjnych
 • rzut więźby dachowej wraz z zestawieniem drewna
 • detale konstrukcyjne i zestawienia materiałowe (zestawienie stali, drewna, itp.)
Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych:
 • opis techniczny
 • rzuty instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody, kanalizacyjnej i gazowej
 • rozwinięcia instalacji
Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych:
 • opis techniczny
 • rzuty instalacji elektrycznych – wewnętrznych
 • rzut instalacji odgromowej
 • elementy instalacji elektrycznych
 • opis techniczny

4. Uprawnienia projektantów:

Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego poszczególnych projektantów branżowych, w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

5. Do projektu dodajemy bezpłatnie:

 • teczka do przechowywania dokumentacji projektowej
 • tablicę informacyjną na budowę
 • zgodę na wprowadzenie zmian do projektu
 • poradniki