Informacje ogólne

Jako Pracownia Projektowa wykonujemy projekty wszystkich branż a dzięki wieloletniej współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi możemy zagwarantować wykonanie usług projektowych na najwyższym poziomie zapewniając inwestorowi bezproblemowe załatwienie wszystkich formalności związanych realizacją zamierzenia budowlanego.

W ramach naszej działalności wykonujemy:

 • Projekty budowlane wielobranżowe
 • Projekty wykonawcze
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Dokumentacje i formalności niezbędne przy rozbudowach, nadbudowach, przebudowach i zmianach sposobu użytkowania
 • Projekty koncepcyjne i schematy funkcjonalne
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Analizy działek budowlanych pod przyszłe inwestycje i chłonności terenu
 • Kosztorysy inwestorskie i specyfikacje wykonania i odbioru robót
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych i dendrologiczne
 • Opracowania graficzne i wizualizacje komputerowe oraz animacje 3D.

Na życzenie klienta możemy podjąć się załatwienia wszystkich formalności niezbędnych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji obiektu budowlanego zapewniając komfortowe przejście wszystkich etapów inwestycyjnych. Do czynności tych należą między innymi:

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Warunki dostępu do drogi publicznej
 • Mapa geodezyjna do celów projektowych
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej
 • Geotechniczne warunki posadowienia
 • W ramach adaptacji projektu gotowego wykonujemy: analizę działki pod kątem zgodności z planem miejscowym lub warunkami zabudowy, sprawdzenie projektu gotowego, wprowadzenie do projektu zmian zgodnie życzeniem inwestora, adaptację do warunków miejscowych, projekty przyłączy zgodnie z warunkami przyłączenia, projekt zagospodarowania terenu, adaptację projektów branżowych, sporządzenie informacji BIOZ, dodatkowe projekty instalacji wewnętrznych.