Informacje o Projektach
CO ZAWIERA PROJEKT GOTOWY:
Projekt architektoniczny zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Widoki elewacji
 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji
 4. Rzut fundamentów
 5. Rzut dachu
 6. Przekroje
 7. Zestawienie stolarki
Projekt konstrukcyjny zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Obliczenia statyczne
 3. Rzut fundamentów wraz z rysunkami detali konstrukcyjnych
 4. Rzut stropu nad przyziemiem
 5. Zestawienie elementów konstrukcyjnych
 6. Rzut więźby dachowej wraz z zestawieniem drewna
 7. Detale konstrukcyjne i zestawienia materiałowe (zestawienie stali, drewna, itp.)
Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Rzuty instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody, kanalizacyjnej i gazowej
 3. Rozwinięcia instalacji
Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych zawiera:
 1. Opis techniczny
 2. Rzuty instalacji elektrycznych - wewnętrznych
 3. Rzut instalacji odgromowej
 4. Elementy instalacji elektrycznych
Komplet dokumentacji projektowej składa się z  trzech egzmeplarzy egzemplarzy.projektu architektonicznego, 3 egzemplarzy projektu technicznego oraz  2 egzemplarzy rysunków wykonawczych.( jeśli dany projekt je zawiera)

Praktyczna teczka na projekt i dodatki GRATIS!
Teraz możesz zamówić dodatkowy egzemplarz projektu!  Zobacz więcej

DEFINICJA PROJEKTU GOTOWEGO:
"Projekt gotowy" jest to wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym itp. zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego w zakresie co najmniej projektu architektoniczno - budowlanego (w rozumieniu zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994r.), przeznaczone do wykorzystania przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych.
(Komunikat SARP Nr 11-12/95, str. 4-5).
"Projekt gotowy" dopiero po dokonaniu adaptacji do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia staje się wraz z planem zagospodarowania działki ważnym w procedurach urzędowych projektem budowlanym.($4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz.1133)). Zobacz również na Informację Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DPR/MK/I/023/1505/03 (W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego):
 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies
Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności

ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.